زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

نقش محصولات تراریخته در توسعه پایدار

سطح زیر کشت محصولات تراریخته از سال 1996 تا به‌حال به بیش از 170 میلیون هکتار به‌عبارت دیگر 10 برابر سطح زیر کشت زمین‌های زراعی در ایران رسیده است.

افزایش روز افزون کشت اینگونه محصولات ناشی از نقش موثری که در ایجاد امنیت غذایی و تولید پایدار است. این دسته از محصولات با ایجاد منفعت اقتصادی و تولید ثروت برای کشاورزان، مدیریت صحیح علف‌های هرز و آفات، کاهش گازهای گلخانه‌ای و تامین غذای کافی برای جمعیت در حال رشد دنیا ضمن حفاظت از محیط زیست سهم بسزایی را در توسعه پایدار به عهده دارند. توسعه پایدار پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی و ملی را تشکیل می‌دهد. توسعه پایدار با تکیه بر ابعاد مختلف سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره به تامین نیازهای جمعیت در حال رشد از طریق استفاده منابع طبیعی موجود با هدف حفظ آن‌ها برای نسل‌های آینده می‌پردازد. در این مقاله به نقش محصولات تراریخته در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته می‌شود.

 

نویسندگان:
سولماز خسروی، مسعود توحیدفر

فصلنامه علمی ترویجی ایمنی زیستی، دوره 4، شماره 4 – شماره پیاپی ۱۶، تابستان ۱۳۹۱

 

دریافت متن کامل مقاله:

پایگاه اطلاع‌رسانی بیوتکنولوژی ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.