زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

کمک به زنده ماندن گیاه در تنش خشکی

پژوهشگران دریافته اند که  افزایش پیام کلروپلاستی به واسطه اصلاح نباتات، مهندسی ژنتیک و یا فرایندهای کشاورزی می‌تواند کلیدی برای حفظ آب و تحمل تنش خشکی باشد. 

کلروپلاست با همکاری هورمون‌های گیاهی باعث بسته شدن روزنه‌ها در شرایط خشکی می‌شود. 

یک تیم تحقیقاتی، نقشه یک مسیر پیام رسانی مولکولی جدید را رسم کرده است که توانایی گیاهان را برای بستن روزنه‌های سطح برگ‌هایشان کنترل می‌کند. 

یافته‌ها از افزایش 50 درصدی زنده ماندن محصولات اساسی مثل گندم، جو و برنج به واسطه‌ی بسته شدن روزنه‌ها برای حفظ آب در طول تنش خبر می‌دهند. اگر بتوان تنش خشکی را حتی اندکی کاهش داد، تأثیر معنی داری بر اقتصاد و کشاورزی خواهد داشت.

پژوهشگران دریافتند که کلروپلاست که بیشتر به واسطه نقش فتوسنتزی‌اش شناخته می‌شود، با همکاری هورمون‌های گیاهی باعث بسته شدن روزنه‌ها در شرایط خشکی می‌شود. کلروپلاست‌ها در سلول‌های اطراف منافذ برگ، می‌توانند تنش خشکی را حس کنند و در نتیجه پیام شیمیایی خاصی را که باعث بسته شدن روزنه‌ها و حفظ آب می‌شود، فعال کنند.

 این تیم روی جو و آرابیدوپسیس آزمایشاتی را انجام دادند و مقادیر پیام‌های کلروپلاست را که به بسته شدن روزنه‌ها کمک می‌کند، افزایش دادند.  همچنین افزایش مقدار این پیام کلروپلاستی باعث افزایش تحمل در گیاهان حساس به خشکی می‌شود و باعث افزایش 50 درصدی زنده ماندن آن‌ها در شرایط تنش خشکی می‌شود.

ترجمه : آذین منصوری

مجله زیست فن

منبع خبر

مقاله منبع

 

گروه: بحران آب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.