زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

کشت و صنعت تلفیق دانه

 نام شرکت دانش بنیان: کشت و صنعت تلفیق دانه

حوزه فعالیت: زیست مهارگر و کود زیستی

محصولات: قارچ کش بیولوژیک تریکو درمین بی، حشروه کش زیستی بی تی اچ، علف هرز کش فوزارین اس، حشره کش بیولوژیک ورتیسلین، فوزارین برای گل جالیز، کود زیستی گیاهبان

مدیرعامل: باقر ولائی

 

شماره تماس: 09121147660

آدرس: تهران

 

شرکت کشت و صنعت تلفیق دانه در سال 1373 با اهداف اصلی کشاورز پایدار ، با تفکر جهانی "فکر کن ولی منطقه ای عمل کن " با آرم کفشدوزک سمبل مبارزه بیولوژیک در جهان ، توسط اساتید دانشگاهی و محققین مجرب گیاه پزشکی کشور تاسیس گردید . در نشست سومین شورای عالی سیاست گذاری کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی وزارت جهاد کشاورزی مورخ 11/5/86 با توجه به تائید گزارش ونتایج آزمایشگاهی در زمینه تولید قارچ کش و حشره کش بیولوزیک توسط سازمان حفظ نباتات وموسسه گیاه پزشکی کشور و صاحب نظران فن " شورای عالی " با گشترش پژوهشهای کاربردی در سطح نیمه صنعتی موافقت می نماید .
براین اساس فعالیت شرکت تلفیق دانه اولین تولید کننده مواد بیولوژیک در ایران و پیشگام و پیشرو در مبارزه بیولوژیک در کشور آغاز گردید .

این شرکت با سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و سازمان تات همکاری مینمایدودر زمینه تولید قارچ کش بیولوژیک تریکو درمین بی - حشروه کش میکروبی بی تی اچ - علف هرز کش فوزارین اس - حشره کش بیولوزیک ورتیسلین  فعالیت مینماید.که هرکدام از این محصولات  دارای ضمن از بین بردن حشرات مضر برای گیاهان دارای فواید زیادی برای محصولات کشاورزی میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.