زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

نقشه راه زیست‌فناوری کشاورزی ایران؛ محصولات زیست‌فناوری کشاورزی

نقشه راه زیست‌فناوری کشاورزی ایران

فاز اول: مطالعه  وضع موجود زیست‌فناوری کشاورزی در ایران و جهان

سند دوم: محصولات زیست‌فناوری کشاورزی

شروع زنجیره تولید غذا در کشاورزی با تأمین نهاده ها شامل بذور، کود ها و سموم که یکی از دستاورد هاي کشاورزي رایج است. در دهه گذشته مصرف سموم و کود های شیمیایی، اثرات و پیامد هاي زیست محیطی نظیر آلودگی آب و خاك، کاهش تنوع زیستی و همچنین بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده به همراه داشته است .بنابراین به نظر می رسد براي دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزي و تحقق اهداف و سیاست هاي پیش‌بینی شده در راستاي کمک به حفظ آب و خاک و بوم زیست، یکی از راهکارهاي مناسب استفاده از نهاده های زیستی (کود زیستی، زیست مهارگر، بذور تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین و کشت بافت) است.

لطفا ادامه مطلب را در فایل پی دی اف زیر مطالعه فرمایید.

دریافت فایل سند

کارفرما: ستاد توسعه زیست فناوری

مشاور: امید فدایی منش

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.