زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

خاک شوری؛ دومین تهدید کننده اراضی کشاورزی در ایران

عوامل تهدید اراضی کشاورزی در ایران شامل تغییر کاربری، گسترش شوری، فقر مواد آلی در خاک، کاهش بارندگی و تبخیر بالای آب است. در این میان خاک شوری دومین عامل تهدید کننده اراضی کشاورزی در ایران محسوب می شود. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.