زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

یک بار دیگر؛ تأیید سلامت و تمدید مجوز واردات چغندرقند تراریخته به اتحادیه اروپا

اداره ایمنی غذای اتحادیه اروپا، پس از 10 سال واردات و مصرف چغندرقند تراریخته، سلامت این محصول را مجددا تأیید کرده و مجوز واردات آن را تمدید کرد. 

 چغندرقند تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین رقم H7-1، تولید مونسانتو است و با اصلاح ژنتیکی صفت مقاومت به علف کش گلایفوسیت در آن ایجاد شده است.

EFSA (اداره ایمنی غذای اتحادیه اروپا) که مجوز سلامت و ایمنی محصولات غذایی را صادر می کند، در سال 2006 چغندرقند تراریخته فوق را مورد تأیید قرار داده و مجوز واردات این محصول به اروپا را از سال 2007 برای مدت 10 سال صادر کرد.

مونسانتو و نمایندگی KWS در آلمان، بررسی علمی مخاطرات احتمالی چغندرقند تراریخته را درخواست کردند تا مجوز واردات آن تمدید شود.

هیئت رسیدگی به موجودات اصلاح ژنتیکی شده EFSA اعلام کرد: با فرض اینکه توالی DNA رخداد چغندرقند تراریخته H7-1 فعلی با رخداد اولیه چغندرقند تراریخته H7-1 که قبلاً بررسی شده، یکسان است، هیئت رسیدگی GMO اتحادیه اروپا دلیلی بر مخاطرات احتمالی جدید، بروز تغییرات یا عدم اطمینان علمی وجود ندارد و نتایج قبلی بررسی مخاطرات احتمالی چغندرقند تراریخته H7-1 اولیه را تغییر نخواهد داد.

مجوز واردات چغندرقند تراریخته فوق به اتحادیه اروپا شامل واردات این محصول برای غذای انسان و دام و همچنین شکل فرآوری شده آنها و محصولات غذایی تهیه شده از آن است.

این مجوز فقط شامل واردات و مصرف چغندرقند تراریخته برای خوراک انسان و دام به اتحادیه اروپا است و کشت بذر تراریخته را شامل نمی شود.

واردات و مصرف محصولات تراریخته (بدون برچسب) به اتحادیه اروپا مجاز است و تنها در صورتی که در تهیه محصول خوراکی بیش از 0/9 درصد از محصول تراریخته استفاده شده باشد، نیاز است در برچسب محصول ذکر شود.

 

منبع خبر

سطح زیر کشت چغندرقند تراریخته در آمریکا و کانادا

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.