زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

میزان واردات مواد غذایی در سطح جهانی در سال ٢٠١٩ کاهش خواهد یافت

بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، میزان واردات مواد غذایی در سطح جهانی در سال ٢٠١٩ کاهش خواهند یافت، اما این وضعیت به نفع فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورها نخواهد بود.

طبق آخرین چشم انداز غذایي فائو، واردات جهانی مواد غذایی در سال ٢٠١٩ با ٢/٥ درصد کاهش به ١/٤٧٢ تریلیون دلار خواهد رسید.

کاهش هزینه به نفع کشورهای توسعه یافته خواهد بود در حالیکه انتظار می رود میزان واردات برای کشورهای جنوب صحرای افریقا افزایش پیدا کند. همچنین، کاهش هزینه هر واحد از مواد غذایی وارداتي یعنی اینکه به ازاء مبلغ مشخص، مقدار غذایی بیشتری میتوان خرید کرد، و سود حاصل به کشورهای کم درآمد که دچار کمبود مواد غذایی هستند، نخواهد
رسید. دليل اين مهم هم پایین بودن ارزش پول آنها نسبت به دلار امریکا که واحد اصلی تراکنشهای تجاری بین المللی است.

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.