زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

بررسی سند زیست فناوری کشور به اتمام رسید

قائم مقام ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور گفت: بررسی سند زیست فناوری کشور در ۱۲ ماده به پایان رسید و پس از اصلاح نهایی توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

منصور کبگانیان در حاشیه جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: این جلسه صد و پنجمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بود. مباحث ستاد توسعه زیست فناوری کشور در چند جلسه گذشته مطرح شده بود و در این جلسه، راهبرد شماره ۷ و دیگر راهبردهای سند بررسی و کامل شد.

وی ادامه داد: در راهبرد ۷، سند ملی توسعه زیست فناوری، آموزه های اخلاقی مطرح شد، چون این حوزه بسیار مهم است و مردم نگرانی هایی دارند، در عین حال که نیاز روز کشور است باید به این علم مجهز شویم، برای همین از مباحث حقوقی، فقهی و اخلاقی در این حوزه مصوبه ای در اقدامات راهبرد ۷ داشتیم.

قائم مقام ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور افزود: تبعات فرهنگی و تاثیر فناوری های زیستی بر فرهنگ عمومی، یکی دیگر از اقدامات بود. همچنین اندیشه های دینی و اخلاق زیستی در این راهبرد تبیین و مقرر شد از حوزه های علمیه و دانشمندان دانشگاه ها در این حوزه ورود کرده و کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد با آموزش و پرورش همکاری داشته و هنجارهای اخلاقی و ایمنی زیستی در متون درسی دانش آموزان وارد شود.

کبگانیان با اشاره به راهبرد شماره ۸ سند زیست فناوری کشور گفت: در این راهبرد که به ارتقای امنیت غذایی پراخته است، به ارزیابی مخاطرات سلامت زیست محیطی اشاره شد.

وی ادامه داد: همچنین به ارتقای دیپلماسی علمی و فناوری در این حوزه، در چارچوب سند جامع همکاری های علمی تاکید شد و یکی از اقدامات این راهبرد بود.

قائم مقام ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور تصریح کرد: در ماده ۸ به الزامات تحقق سند اشاره و مقرر شد در چشم انداز ۱۴۰۴ ، ما سه درصد از سهم بازار جهانی را در این حوزه داشته باشیم. بنابراین باید برای این الزامات مصوباتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: سند بدون سازو کار اجرایی رها نمی شود،  مسئول سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر  این سند، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین رصد و نظارت بر اجرای سند برعهده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور است و خود ستاد زیست فناوری وظیفه هماهنگی، نظارت و پایش شاخص های اجرای سند را با همکاری همه دستگاه های کشور برعهده دارد.

کبگانیان افزود: شورای زیست فناوری از تمام دستگاه های ذیربط تشکیل شده، چرا که این سند متعلق به تمام کشور است و رئیس این ستاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و اعضای دیگر این ستاد، از وزیر علوم، وزیر بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر دفاع، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، وزیر نفت، نماینده ستادراهبری نقشه جامع علمی کشور، ۵ نفر از خبرگان دانشگاهی و حوزوی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این سند در ۱۲ ماده به پایان رسید و مراحل اصلاح نهایی آن در نوبت ۲ هفته ای شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده و سپس توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

دریافت فایل سند زیست فناوری کشور

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.