زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

نظر انجمن ژنتیک ایران در مورد ممنوعیت گیاهان تراریخته

 

دیدگاه دکتر محمود تولایی (ریاست انجمن ژنتیک ایران) و مواضع انجمن ژنتیک ایران در مورد تعلیق تولید ملی گیاهان تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین در ویدیو کلیپ فوق قابل مشاهده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.