زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

آیا ژنها از طریق غذا خوردن به انسان منتقل می شوند؟!

دکتر حسین عسکری (متخصص فیزیولوژی مولکولی)، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، امکان انتقال ژن از طریق غذا به سلول مصرف کننده را توضیح می دهد.

گروه: تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.