زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

مدیریت بیماریهای گیاهی با استفاده از گیاهان تراریخته خاموشی ژن

دکتر محمدرضا صفرنژاد از مدیریت بیماریهای گیاهی مانند بلایت سیب زمینی با استفاده از گیاهان تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین خاموشی ژن می گوید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.