زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

چهارمین دوره آموزشی و تخصصی کشت بافت گیاهی

کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می کند:

چهارمین دوره آموزشی و تخصصی کشت بافت گیاهی

زمان برگزاری: 19 الی 21 اردیبهشت ماه 1397

مکان برگزاری: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.