زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

گیاه تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین چیست؟

 

گیاه تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین چیست و چه تفاوتهایی با اصلاح ژنتیکی کلاسیک یا سنتی دارد؟!
برای آشنایی با گیاه تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین، موشن گراف ارائه شده را مشاهده کنید. فناوری تولید گیاهان تراریخته یکی از ظرفیتهای بیوتکنولوژی یا زیست فناوری در بخش کشاورزیست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.