زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

گلایفوسیت سم اختصاصی محصولات تراریخته نیست!

 دکتر محبوبه جعفرزاده (متخصص ژنتیک مولکولی و فیزیولوژیست) از استفاده گسترده از سم گلایفوسیت در کشاورزی می گوید. همچنین انواع محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین موجود در بازار را بیان می کند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.