زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

آیا کشت محصولات تراریخته موجب کاهش تنوع زیستی می شود؟!

دکتر مهدی مرادیار (متخصص ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژیست) درخصوص اثرات کشت بذور تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین، بذور هیبرید و به طور کلی کشاورزی بر تنوع زیستی توضیح می دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.